בחרו מהרשימה את הקישוט הרצוי לכם. רישמו בהערות את הצבעים הרצויים, והערות נוספות אם ישנן.


19 

גודל: *
  • גובה 10
  • גובה 15
רישמו כאן את הצבעים הרצויים: *
רשימה: *